những câu nói đinh

những câu nói đinh

luá càng chín càng cúi đầu, biển sâu mênh mông chứa đầy tôm cá...

LÒNG BIẾT ƠN

LÒNG BIẾT ƠN

biết ơn tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống này..

bài tập ngày 22/11

bài tập ngày 22/11

hãy nêu điểm mạnh và điểm yếu của ba mô hình marketing..

Bài tập 22/11

Bài tập 22/11

Điểm mạnh và điểm yếu của các mô hình marketing( online-offline-truyền miệng)..

NHẬT KÝ (ngày 18.11.20)

NHẬT KÝ (ngày 18.11.20)

Tôi viết lên trang nhật ký của chính tôi..

KẾ HOẠCH NGÀY 19.11.2020

KẾ HOẠCH NGÀY 19.11.2020

kế hoạch cho tôi đạt được ước mơ tôi muốn..

LÒNG BIẾT ƠN

LÒNG BIẾT ƠN

biết ơn mọi điều trong cuộc sống này..