Ngày #24: Hãy yêu thương, nói lời yêu thương và hành động yêu thương

Ngày #24: Hãy yêu thương, nói lời yêu thương và hành động yêu thương

Nhân từ là một từ đặc biệt, khá khó diễn đạt hay mô tả. Những hành động nào được coi là hành động nh..

Ngày #22: Hãy cho đi thật nhiều, bạn sẽ nhận được những điều còn tuyệt vời hơn.

Ngày #22: Hãy cho đi thật nhiều, bạn sẽ nhận được những điều còn tuyệt vời hơn.

Cả thế giới có thể yêu bạn, nhưng tình yêu đó sẽ không làm bạn hạnh phúc. Điều sẽ làm bạn hạnh phúc ..

TẠI SAO TÔI CHỌN KINH DOANH CÙNG TACOTO

TẠI SAO TÔI CHỌN KINH DOANH CÙNG TACOTO

TẠI SAO LẠI LÀ TACOTO MÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÁC TẬP ĐOÀN KHÁC?   Tôi chỉ là 1 viên chức nhà nước làm công..

Sửa xe đạp

Sửa xe đạp

Thợ sửa xe đạp, người làm vì yêu nghề, yêu lũ trẻ con đi học, yêu những ông bà già sáng sáng đi chợ,..