Khởi Nghiệp 4.0 Cover Image
Khởi Nghiệp 4.0 Profile Picture
Khởi Nghiệp 4.0
@khoi_nghiep_40
4 người thích

So sánh Các mô hình Marketing

Marketing online, Marketing ofline, Marketing truyền miệng.
1. Marketing Online:
⚡Điểm mạnh:
- Tốc độ tiếp cận nhanh, số lượng lớn
- Không giới hạn vị trí địa lý, thời gian, không gian
- Tiết kiệm chi phí
- Tiết kiệm nhân lực
- Tương tác khách hàng tốt, nhanh
⚡Điểm yếu:
- Phụ thuộc vào đường truyền sóng mạng nên không tiếp cận đc với nhóm đối tượng dùng sóng mạng yếu
- Bỏ xót nhóm khách hàng ít sử dụng internet
- Do nhiễu thông tin nên khó lấy lòng tin của khách hàng

2. Marketing ofline:
⚡Điểm mạnh:
- Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt
- Có lòng tin với khách hàng tốt qua việc nhìn thấy, sờ chạm trực tiếp
- Xây dựng khách hàng thân thiết dễ hơn
⚡Điểm yếu:
- Chi phí lớn
- Giới hạn vị trí địa lý, không gian, thời gian

3. Marketinh truyền miệng
⚡Điểm mạnh:
- Lấy lòng tin của khách hàng nhanh
- Không tốn chi phí hoặc chi phí rất thấp
- Xây dựng khách hàng thân thiết dễ
⚡Điểm yếu:
- Không kiểm soát được thông tin
- Do sự tam sao thất bản nên không lường trước được hậu quả
- Giới hạn vị trí địa lý, không gian, thời gian

image