Bạn không phải là số 1 nhưng bạn là duy nhất.
#Yêuthương
#Biếtơn