Joker đã nói với Harley Quinn như thế này:

"Chỉ tin tưởng một người có thể nhìn thấy ba điều này trong em: Nỗi buồn đằng sau nụ cười của em, tình yêu đằng sau sự tức giận của em và lý do đằng sau im lặng của em".

image