Tâm An 4 tuổi học trên phần mềm giáo dục sớm #kidsup cho trẻ từ 2-7 tuổi phát triển cân bằng não bộ, tư duy, ngôn ngữ, cảm xúc, ý thức.
Con tiến bộ từng ngày, đồng hành với con vì cha mẹ là người thầy đầu tiên, suốt đời và toàn vẹn nhất.