Con người nên có 4 thứ

* Tự tin trên khuôn mặt
* Lương thiện ở trong tim
* Khí phách ở trong máu
* Mạnh mẽ trong cuộc đời

???

image