Múi giờ ở New York nhanh hơn California 3 tiếng
Nhưng điều đó không làm cho cuộc sống ở California chậm đi
Có người tốt nghiệp đại học ở tuổi 22
Nhưng phải đợi đến 5 năm sau mới tìm được công việc tốt
Có người đã lên chức CEO ở tuổi 25
Nhưng lại sớm qua đời khi mới 50
Trong khi người khác 50 tuổi mới trở thành CEO
Nhưng lại sống thọ đến 90 tuổi
Có người vẫn còn độc thân
Trong khi người khác đã kết hôn
Obama nghỉ hưu ở tuổi 55
Còn Trump 70 tuổi mới nhậm chức tổng thống
Trên đời này, vốn dĩ mỗi người đều có múi giờ riêng để phát triển bản thân
Bên cạnh có nhiều người đi trước bạn, cũng có người đi sau bạn
Nhưng thực ra là mỗi người đều đang ở trong khung thời gian của chính mình
Đừng đố kị, cũng đừng chê cười họ
Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai
Cuộc sống chính là chờ đợi cơ hội chính xác để hành động
Vì vậy, hãy thả lỏng
Bạn không sớm
Bạn cũng không muộn

image