“ KHÔNG CÓ QUÁ KHỨ THÌ KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI “

Mọi người ai cũng có một quá khứ, nhưng dù nó có tốt đẹp hay đau thương đến đâu thì cũng là chuyện đã qua. Không ai có thể quay ngược thời gian để sống trở lại trong dĩ vãng...

Cho nên ? thay đổi - hoặc sẽ khép chặt quá khứ của bạn lại, hoặc sẽ mở ra cánh cửa để bạn đi vào tương lai. Quá khứ đã qua, ngày mai thì chưa tới, vì vậy hãy sống trọn vẹn cho ngày HÔM NAY ?

image