Người quen thiên hạ nhiều vô kể - thử hỏi tri kỉ được mấy người...

image