Mùa hè nắng gắt cháy da
Ở đâu cũng nắng thì về bên e

image