“Thu nhập quyết định chất lượng cuộc sống
Chứ không quyết định bằng tên công việc bạn đang làm”
Trích dẫn câu nói của 1 tỷ phú trẻ tuổi
Bạn thấy đúng không???

image