?Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành.
Chỉ cần nghiêng đủ lòng anh thôi mà chưa được?

☕️Sáng t7 cuối tuần thèm ly cacao nóng. Ai quan tâm về bất động sản cafe cùng e nào!

imageimage