Nếu Chủ Tịch Bùi Tấn Bạo là Idol của bạn “ Đừng ngại cho thầy 1 ♥️và nói Yêu thầy “ nào cả nhà ơi???♥️