1. Mỉm cười không mệt, giận hờn mới mệt
2. Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt
3. Chân thật không mệt, giả dối mới mệt
4. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt
5. Khoan dung không mệt, cố chấp mới mệt
6. Khiêm nhường không mệt, ngạo mạn mới mệt
7. Đơn giản không mệt, phức tạp mới mệt
8. Được mất không mệt, toan tính mới mệt
9. Thân mệt không mệt, tâm mệt mới mệt

image