Bạn có tìm kiếm một phương pháp giáo dục sớm cho con trẻ từ 2-6 tuổi không? Thật quan trong nếu não bộ của trẻ được làm quen với toán học, ngôn ngữ học và các hiện tượng đồ vật quanh mình một cách sớm nhất và khoa học. Bạn thử quét mã QR phía dưới xem điều gì xảy ra nhé

image