Đừng để cái lạnh đánh lừa rằng chúng ta cần người iêu?
Thật ra chúng mình chỉ cần áo ấm thôyy ạ?

image