Không có quá khứ sẽ không có hiện tại, không có hiện tại sẽ không có tương lai!

Bạn có tiền có thể mua kinh nghiệm của người khác nhưng bạn không thể nào mua trải nghiệm của người khác!

Bạn có kết quả của ngày hôm nay sẽ nói lên trong quá khứ bạn làm việc và học tập như thế nào!

Thành công của ngày hôm nay không phải tự nhiên mà đến , đó là cả một quá trình lỗ lực của bản thân trong quá khứ !

Nếu bạn được sinh ra trong gia đình giầu có , hãy cảm ơn ông bà, cha mẹ trong quá khứ đã nỗ lực , vất vả để có được.Bạn hãy biết ơn vì điều đó và hãy tiếp tục phát triển cho nhiều thế hệ tiếp theo Giàu bền vững .

Nếu bạn được sinh ra trong gia đình nghèo khó, bạn hãy coi nó làm động lực để bạn trở thành người nghèo cuối cùng trong dòng họ và là người giầu có đầu tiên trong dòng họ

Hãy làm việc và học tập như một chiến binh, đói thì ăn, mệt thì ngủ, thức dậy thì làm, làm cho tới khi thành công.

I can do
You can do
We can do...Yes,yes,yes ?

imageimage