Thay Áo cho Chồng 2!

Tất cả người thân - bạn bè và ngay cả ông chồng 1 của mình lúc đầu vẫn thích em Mec đen cho Huyền Bí...Và rất nhiều ý kiến để khuyên mình giữ lại em Mec đen

Vì một từ “ CHỌN” và hai chữ “ TIN TƯỞNG” :
? Tin tưởng vào Mentor Bùi Tấn Bạo
? Tin tưởng vào sự dẫn dắt và đồng hành của mentor và các đồng đội.
? Tin tưởng vào sứ mệnh và tầm nhìn.
? Tin tưởng vào tương lai phái trước.
? TIN TƯỞNG - TIN TƯỞNG - Và TIN TƯỞNG

Mình thật sự tin và hiểu được rằng:

Khi cùng chung một sứ mệnh - cùng chung một tầm nhìn - cùng chung một hướng - và cùng chung một tương lai thì nhất định có những lúc mình sẽ phải “ CHỌN TRƯỚC” và hiểu sau.
Bởi X= Y. Làm rồi ắt sẽ hiểu. Hành động ắt sẽ có kết quả.

Và chỉ sau 3 phút mình đã quyết định thay áo cho em.
Chào mừng anh chồng 2 đã về với em!