Hi all. Mạng xã hội rất nhiều rồi. Sao chúng ta không đưa tacoto thành mạng xã hội tiêu dùng theo nhóm kết hợp facebook, google, youtube, uber, amazon, alibaba và đặc biệt là Pinduoduo.
Nhờ kết hợp facebook và tiêu dùng theo nhóm mà chủ Pinduoduo trở thành người giàu thứ 2 trung quốc. Vượt alibaba do tencen đầu tư.
Mình có 23 năm nghiên cứu về Marketing online và thương mại điện tử. Đi khắp từ lũng cú tới mũi cà mau nghiên cứu về con người và xã hội. Nếu tích hợp tính năng tiêu dùng theo nhóm. Mình sẽ phụ trách và chia sẻ full cho các bạn cách phát triển bùng nổ toàn cầu. Tới hơn 7,3 tỷ người cùng các bạn.
Các bạn cho ý kiến nhé.

image
Tôi muốn mua theo nhóm
Tôi muốn bán theo nhóm
Tôi muốn cả 2
0 lượt bình chọn