Theo ACE thì mình nên chọn đáp án nào đây nhỉ ?

image