Cuộc sống cứ phải cố gắng hết sức.. ????
kiếm tiền trên mọi mặt trận.. ??