Mẹ không ăn nhiều, không mua sắm gì khác ngoài hoa và quả. Vườn mẹ đầy hoa và tủ lạnh chật quả. Mẹ cứ khỏe đẹp và đáng yêu.

image
image
image
image
image