Thời tiết thế này sáng chạy 10km + Chiều bơi xuyên lòng hồ 3km, có đủ sức để chị em vui chưa ạ? 😂😂😂

image
image
image