Nghèo khó về vật chất tiền bạc ko đáng sợ
nghèo khó về giấc mơ , động lực , tư duy mới đáng sợ
❤️❤️❤️

image