Cuộc đời chỉ có một, vì vậy hãy làm những công việc và bất cứ điều gì bạn thích, say mê khiến bạn hạnh phúc và ở bên cạnh bất cứ ai làm bạn mỉm cười ✌️

image