Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy.
Nếu không chạy thì hãy đi .
Nếu bạn không thể đi thì hãy bò.
NHƯNG CHO DÙ LÀM GÌ ĐI NỮA BẠN VẪN PHẢI TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.”st”

image