Những nơi muốn đến ít nhất 1 lần:

- Vườn quốc gia Cúc Phương
- Phú Quốc
- Phong Nha Kẻ Bàng
- Tây Bắc
- Miền Tây
- Huế
- Yên Tử

Gửi thông tin đến anh Trụ, mong anh sớm hồi đáp. 😋

image