"Từng tưởng rằng thứ quan trọng nhất là tiền bạc, sau này trải qua nhiều chuyện mới phát hiện ra rằng, chính xác là như vậy." )

Cre: The Fool

#skybooks

image