Thế là sắp hết Tết rồi đấy, mong bạn năm này dù bất kỳ chuyện gì có tới và đi, vẫn luôn cố gắng tiến tới vì chính mình.

- Ảnh: The Glow Inside Out

#skybooks

image