“Chúng ta không thể bố mẹ mình là ai nhưng chúng ta có thể cho con mình một người cha mẹ mà con mình mong muốn “
Bùi Tấn Bạo Chủ tịch Roninternational

image
image
image