Cần tuyển nhân viên tiếp thị nước giặt, nước ngọt, nước khoáng . Có lương, đóng bảo hiểm xã hội . Quan tâm ib