Ha Thị Mai đã chia sẻ một bài đăng  
2 năm trước

2 năm trước

Cần tuyển nhân viên tiếp thị nước giặt, nước ngọt, nước khoáng . Có lương, đóng bảo hiểm xã hội . Quan tâm ib