❤️ Có rất nhiều mục tiêu để chinh phục nhưng rồi Gia đình vẫn là sự nghiệp cuối cùng của mỗi con người...

Có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chỗ để về, là Quê Hương...

Có rất nhiều mối quan hệ phải tốn thời gian giao tiếp mỗi ngày nhưng rồi cũng chỉ một số ít thực sự mong muốn Bạn thành công và hạnh phúc...

Vậy nên Bạn đừng quá quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, chỉ có bạn mới thực sự hiểu bản thân bạn muốn làm gì, muốn ở đâu, cùng với ai...

Hãy sống thật tốt, và làm được nhiều điều ý nghĩa cho bản thân, gia đình, xã hội... An nhiên tự tại, mọi thứ tự an bài ...

Trân Quý ❤️

image