Chào mọi người.! Chúc mọi người ngày mới nhiều năng lượng .