trong cuộc sống chúng ta muốn thành công thì nhất định phải tìm cho mình một người thầy, người thầy đó không chỉ là người dẫn dắt bạn mà còn là người chuyên cảm hứng và tìm ra cho bạn một con đường đi đến tc một cách rễ ràng .
- biết ơn người thầy đã cho tôi nguồn năng lượng mỗi ngày để học tập phát triển bản thân.
và tu duy trong kinh doanh.

(cam on người đã cho tôi có được cơ hội biết tới nhân duyên với tacoto)

###cam on ct bùi tấn bạo ####
# cam on tacoto#

image
image
image