Có những ngày chỉ muốn dc 1 mình
Nhìn dòng đời mà ko biết
Lạc trôi về đâu

image