Cháu vẽ ông Mặt Trời
Miệng ông cười thật tươi.....
Còn mặt bố cháu như thế nào không cần biết 😁😁

image