Mỗi ngày đều đặn - chủ tịch luôn bên chúng tôi và càng nghe càng ngộ ra rất nhiều điều ❤ Biết ơn người

imageimage