Vũ HồngGiang đã thêm ảnh mới vào album Ron Family
2 năm trước - Dịch

Thương người Thầy ấy đôi vai ngày một nặng hơn vì giấc mơ của những người học trò tin và yêu người Thầy ấy ❤️

image