Có thể ngày hôm nay bạn THẤT BẠI !
Có thể hôm nay bạn THUA CUỘC !
Nhưng bạn hãy nhớ 1 điều rằng:
“ Cá Chép vượt Thác mới hoá Rồng
Người vượt nghịch cảnh mới THÀNH CÔNG
Ý trí vũng vàng không lay động
Gian nan vất vả chớ nản lòng “

image