Bà chị đi uống thử cà phê và muốn xem con em có bị bọn đa cấp lôi kéo không mà nó ham thế. Ai dè trúng luôn mảng mà bà ấy đã từng làm việc 2-3 năm. Con em ham đã đành, bà chị còn ham hơn. 😂

image
image
image
image