Chúng ta cần mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
Để khi bạn nhìn nhận lại những gì đã trải qua, bạn mới thấy mình vĩ đại như thế nào.

Vậy nên hãy học để tránh thất bại
Dự đoán để tránh được những thất bại
Luôn sẵn sàng cho những thất bại nếu nó xảy ra.
Và hãy coi thất bại như 1 người thầy
Tuy nhiên, hầu hết chúng ta sợ thất bại cho nên ta chả làm gì cả, không dám vượt qua vùng an toàn của bản thân.
Nhưng hãy nhớ, không làm gì cả là thất bại lớn nhất trong cuộc đời này.

#stvt
#tíchcực
#hoangxuanbach
#rontalent

image