Nhận được bài thơ tặng mẹ của cô con gái lớn 9t thật xúc động.
Cảm ơn cuộc đời đã đưa các con đến bên cuộc đời mẹ!