Ngày xửa ngày xưa có hai quả trứng, chúng tranh luận với nhau xem nở ra sẽ là con gì.
Quả trứng thứ nhất nói: “ Tôi muốn thành con ốc. Ốc không cần quyết định gì cả. Nó trôi theo dòng nước đại dương, vì thế nó không cần phải dự định, sắp đặt cái gì. Dòng nước mang thức ăn đến cho nó. Nó chỉ có thể nhận được những gì mà đại dương mang đến, không hơn không kém.
Cuộc sống như vậy là phù hợp với tôi. Có thể là bị hạn chế, song ở đây không bị ràng buộc trách nhiệm, không cần phải quyết định, chỉ đơn giản là tồn tại trong sự điều phối của đại dương”.
Quả trứng thứ hai nói: “ Cuộc sống như thế không cần cho tôi. 𝗧𝗼̂𝗶 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 đ𝗮̣𝗶 𝗯𝗮̀𝗻𝗴. Đại bàng có thể bay đi bất cứ đâu mà nó muốn và làm bất cứ thứ gì mà nó thích. Tất nhiên là nó tự lãnh trách nhiệm phải tìm kiếm thức ăn để tồn tại, nhưng nó có thể bay cao giữa núi ngàn. Tự nó kiểm soát hoàn cảnh, không ai kiểm soát được nó. Tôi không muốn bị ai hạn chế, áp đặt mình. Tôi không muốn làm 𝗻𝗼̂ 𝗹𝗲̣̂ 𝗰𝘂̉𝗮 đ𝗮̣𝗶 𝗱𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴. Vì điều đó 𝙩𝙤̂𝙞 𝙨𝙖̆̃𝙣 𝙨𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖̉ 𝙜𝙞𝙖́ 𝙗𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙢𝙤̣𝙞 𝙣𝙤̂̃ 𝙡𝙪̛̣𝙘 để có thể được sống cuộc sống của đại bàng ”.

Còn Bạn, bạn thân mến của tôi ơi? Bạn muốn sống cuộc sống của đại bàng hay của con ốc?
𝙏𝙤̂𝙞 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙘𝙝𝙤̣𝙣 𝙘𝙤́ 𝙘𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙘𝙪̉𝙖 "𝙆𝙚̉ 𝙩𝙝𝙪̛́𝙘 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞"

image