"Tìm tòi và Hiếu kỳ" dường như là bản tính của người bình thường, sự vật thần bí kỳ diệu thường là đối tượng chú ý mà mọi người đều quan tâm.

image