"Khi không quan tâm người khác nghĩ thế nào về bản thân, bạn mới có thể tập trung vào việc mình muốn làm. Lúc đó, bạn sẽ phát hiện ra mình thu hoạch được nhiều thứ hơn trước kia."

#moingay1trangsach

image