“Kinh nghiệm có thể học được
Còn trải nghiệm bắt buộc bạn phải đi qua!”
👉E phải Giành thời gian cho các bạn nhỏ luyện lái xe ngay từ bây giờ luôn!