Nếu phải giãn cách xã hội 1 lần nữa, chúng ta sẽ làm gì để có nguồn thu nhập?
Anh chị em cho ý kiến thông thái với ạ.

image