Hai đứa quen nhau cũng được một thời gian quan tâm, đi chơi, ăn uống, ngủ chung đủ cả. Chỉ là chưa công khai tình cảm với bạn bè và người thân. Đùng cái một ngày đẹp trời anh công khai đồ đôi và có người yêu 🤣

image